Sukkermaur er beskrevet her: Sukkermaur kalles også svartjordmaur. De liker søt mat fordi de er søtsuget. Når de angriper hus for mat om våren, bør de ikke bekjempes. Mer om sukkermaur I februar kan det imidlertid hende du må løse et problem hvis du finner sukkermaur inne i huset. Her er noen tips om hva du bør se etter og hvordan du kan bekjempe sukkermaur.

Svart jordmaur er raske til å finne ting som er søtt og skaper travle maurstier. På grunn av denne oppførselen resulterer strategier som bruker sukkerholdig forgiftet åte ofte i vellykket kontroll. Hvis maur har satt seg inne, er det spesielt effektivt.

Utseende på sorte jordmaur

Arbeidere av meitemark har vanligvis et lite, svart utseende, og er rikelig. Forstørrelse avslører hår på det lengste antenneleddet. Den vises som flygende maur i juli og august.Dronningene er dobbelt så store som arbeiderne og finnes i store svermer.

Finnes det en bestand av svart jordmaur i Norge?

Mye av lavtliggende områder i Sør-Norge er angrepet av svartjordmaur/sukkermaur. Miljøet deres er semi-naturlig og påvirket av mennesker. Utenfor bor de nord i Trøndelag og opp til det.

Dette gjør sort jordmaur

Et vanlig kjennetegn ved svarte jordmaur er at reirene deres vanligvis finnes utendørs i jord, sand eller råttent tre. Det er vanlig at reiret ligger under en stein. Om dagen genererer steinen varme, og holder reiret behagelig varmt både om dagen og om natten. En jordmaur foretrekker varme forhold og kan bygge et reir innendørs hvis det er mykt materiale tilgjengelig.


I naturen lever svarte jordmaur på honningdugg som kommer fra bladlus. Innendørs spiser de alt søtt som er tilgjengelig. I tillegg legger de til noen små dyr til dietten. Maur strømmer til matkilder når luktspor legges ut. Det er vanlig at jordmaur fokuserer på en eller noen få matkilder, så veiene deres er ofte travle.

En sverm av svarte jordmaur oppstår på slutten av sommeren. Nye dronninger klipper av vingene og finner et passende hekkested, ideelt sett sammen med en eller flere andre dronninger. I etableringsfasen vil kun én dronning overleve. Faktisk kan hun leve i over 20 år, og bli mor til alle andre maur i reiret. Reiret vokser hovedsakelig om våren og sommeren, og reirstørrelsen varierer etter antall maur i kolonien. Det kan være opptil 10 000 svarte jordmaurkolonier.

sort jordmaur kan gjøre skade

Tidlig på våren kan man ofte se svarte jordmaur innendørs på jakt etter mat i Norge. Deres eneste skade er at de irriterer huseiere hvis reiret er utenfor. Reiret kan imidlertid ødelegge myke byggematerialer som råteskadet treverk og isoporisolasjon dersom det legges inne i en bygning. En maur gnager normalt ikke på uskadet treverk. Den svarte jordmauren med vinger kan finnes i store svermer i juli-august. Selv om det er vanskelig når dette skjer, har det en tendens til å avta etter noen dager siden svermene vanligvis er over på bare noen få dager. Videre er det viktig å være klar over at store mengder flyvemaur innendørs kan tyde på reir i selve bygningsmassen.

Svarte jordmaur: hva skal jeg gjøre for å unngå dem?

Her er noen tips fra Skadedyrhjelp.no. Vi kan ikke unngå svarte jordmaur da de er en naturlig del av hagen vår. Når maur bygger reir innendørs kontinuerlig, eller når maur invaderer i stort antall om våren, kan man forsøke å gjøre området rundt mindre egnet som hekkeplass. De flate overflatene av steinplater eller utleggere lagt på sand er utmerkede hekkeplasser. Ved å erstatte sand med grus vil situasjonen bli mindre gunstig, og maurtallet vil avta.

I tillegg er det lurt å redusere vegetasjonen nær huset samt å legge netting over ventilasjonsluker i første etasje. Tett sprekker og hull i grunnmuren.

Rutinemessig jordmaursprøyting bør aldri brukes som en metode for kjemisk kontroll fordi det alltid vil være risiko for negative effekter på mennesker, dyr og miljø.